På Kulturgaarden i Ås arrangeres det konserter, teaterforestillinger, workshops, kåserier og "inn på tunet" - aktiviteter på tvers av generasjonene!.

 

Kulturgaarden i Ås drives av musikkpedagog Anne Helene Sellæg Wold. Hun har tidligere drevet musikkskolen ”Musikkloftet” på stabburet på gården.

Gården skriver seg fra vikingtid og den store gravhaugen, Rishaug, finner vi her. Under utgravinger i området, ble det funnet gjenstander som kan dateres tilbake til år 4000 f.Kr. Til gravhaugen knytter det seg et sagn, Sagnet om ”Herlaug Rishaug” det eneste nedtegnete i Follo. Med gravhaugen som scene, regisserte Torgunn Wold sagnet i år 2000 med 20 skuespillere fra inn- og utland.

Gården har vært i familiens eie siden 1920. Den ble kjøpt av Torvald og Margit Wold og har siden gått i arv til Tor og nå Terje Wold.